Basbehov, uttalade behov och latenta behov hos din kund

I tre tidigare artiklar här på oppnaaffarer.se har jag pratat om tre olika behov hos en kund. Nämligen:

I denna artikel gör jag en sammanställning av dessa tre olika kundbehov.

1. Basbehov

Din kunds basbehov uppnår och levererar du genom att vara professionell. Kort och gott. Känn dig själv, känn din verksamhet, känn din affär och din produkt/tjänst, känn din marknad, känn din målgrupp. KÄNN = kännedom, vetskap!

2. Uttalade behov

De behov som kunden uttalar till dig leverera du genom att lyssna på din kund.

3. Latenta behov

Latenta behov är inget som du kan leverera varken om du lyssnar på kundens uttalade behov eller om du är superprofessionell och kan leverera latenta behov inom ramen för basbehov — såvida du inte känner din kunds målgrupper på dina fem fingrar.

Latenta behov leverera du genom att prata med din kunds kunder. Din kunds målgrupper. Alltså prata med de som är slutkunden (användaren) av den tjänst eller produkt som du levererar till din kund.

Allmänt om kunders behov, samt bristbehov och växtbehov

Behov är ett inneboende krav på upphävande av viss brist — medvetet eller omedvetet, uttalat eller outtalat.

Behov kan delas upp i primära och sekundära. De primära är de absolut viktigaste medan de sekundära inte är lika nödvändiga. Man kan även dela in behov i fysiologiska, psykologiska och sociala behov. Det var kring dessa den amerikanska psykologen Abraham Maslow ( sv.wikipedia.org/wiki/Behovshierarki ) delade upp våra mänskliga behov i:

  • Bristbehov
  • Växtbehov

Bristbehov är de absolut nödvändigaste. När bristbehoven är tillfredsställda kan växtbehoven börja tillfredsställas.

MoSCoW som metod för att leverera behov, samt få samsyn i vilka behov som är viktiga och därmed prioriterade

När det gäller behov, och kanske i synnerhet primära och sekundära behov, är MoSCoW-metoden ett bra tips.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *