Öppen innovation

Begreppet Öppen innovation myntades 2003 på Center for open innovation vid University of California, av professor Henry Chesbrough.

Open innovation är medveten in- och utflöde av kunskap, i syfte att påskynda din innovation

Henry Chesbrough definierar öppen innovation som ett medvetet in- och utflöde av kunskap för att accelerera intern innovation och att expandera marknader för externt användande av interna innovationer. Kopplingar finns även till liknande begrepp som öppet innehåll, öppen källkod, crowdsourcing, användardriven innovation, öppen standard, öppet system – som tillsammans kan bilda en öppen affärsmodell.

Enligt tidskriften Shortcut kan begreppet definieras som:

”Företags utvecklande av billiga och bättre idéer från de bästa källorna i världen genom samarbete med personer utanför den egna organisationen, inklusive kunder, återförsäljare och till och med konkurrenter.”

Paradigm inom innovation

Öppen innovation är ett paradigm som innebär att företag, kommuner, myndigheter, föreningar andra verksamheter kan (och bör) använda såväl externa som interna idéer, samt interna och externa vägar till marknaden, när man utvecklar sina produkter/tjänster.

Transparens och öppenhet tvingar fram öppen innovation

Gränserna mellan en verksamhet och dess omgivning är idag mer mer öppna än vad de var igår. Transparens råder. Innovationer kan enkelt överföras både inåt och utåt. Öppen innovation är därmed förmodligen nästa steg för många verksamheter för att lyckas med sin nästa produkt- och tjänsteutveckling.

Läs mer om öppen innovation på sv.wikipedia.org/wiki/Öppen_innovation .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *