Rigid när det gäller vem som bestämmer. Flexibel när det gäller vad hen bestämmer.

— Rigid när det gäller vem som bestämmer, men flexibel när det gäller vad hon/han bestämmer.

Bakgrund

Det krävs snabbhet och ansvarsfördelning. Hur kan man då samla den avgörande makten hos en ägare/ledare? Hur ska man kunna styra verksamheten?

Jan Stenbecks (Kinnevik med Korsnäs, Moderna Tider, MTG, TV3, Z, Metro etc) organisation är ett svar på den frågan:

Jan Stenbecks organisation var rigid i vem som bestämmer, men flexibel när det gäller vad personen bestämmer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *