Genchi Genbutsu

Motsvarigheten av Genchi Genbutsu på svenska är Gå och se. Sitt inte på din plats, utan ge dig ut och se med egna ögon. Sitt inte ”på kontoret” och fatta beslut. Genchi Genbutsu betyder ungefär lokal plats, ursprung – gå dit och se efter.

Se med egna ögon och ta reda på fakta. Det gör du genom att gå till dina medarbetare, kunder, samarbetspartners, leverantörer och andra i din omgivning. Gå till dem och lyssna på dem.