Gammal säljproscess versus modern säljprocess

Tidigare idag letade jag efter ett fotografi i mitt bildflöde. I mitt letande fann jag en annan bild, som fick min uppmärksamhet. Det var en visualisering av hur man tidigare sålde saker och ting, jämfört med hur en säljprocess går till 2014.

Gammal säljprocess

Tidigare användes denna modell för säljprocess:

  • Ringa kalla samtal (kalla telefonsamtal).
  • Kvalificera leads.
  • Demonstration av produkten/tjänsten.

Det vi jagade var 100 knack, 10 snack och 1 tack.
Det handlade om att ringa tillräckligt många kalla samtal (knacka dörr), kvalificera de samtal som gav mig napp (snacka) för att därefter få den potentiella kundens uppmärksamhet så att jag får möjlighet att presentera min produkt/tjänst för dem (tack för besöket/affären).

Modern säljprocess

Allt mer, med tanke på att vi går från konsument till deltagare samt att vi konsumerar allt mindre reklam, behöver vi utveckla vårt sätt att bedriva försäljning på. Från traditionell ”gammal” försäljning till en modern säljprocess:

  • Värdeskapande marknadskommunikation (bjud på din kunskap).
  • Få målgruppen att engagera sig i ditt varumärke och din produkt/tjänst.
  • Utbilda målgruppen.

När den potentiella kunden har tillräcklig kunskap och är engagerad kommer den att söka upp dig när den själv har lust att köpa.

Reflektion

Eftersom vi går från konsument till deltagare känns den moderna säljprocessen mer attraktiv, eftersom deltagare förr letar upp dig när den vill köpa, än att du ska propsa på att den potentiella kunden ska köpa av dig.

Du kanske undrar hur det gick i mitt egentliga bildletande? Ja, jag fann fotografiet jag letade efter och kunden det berörde blev nöjd. Att jag fann visualiseringen av gammal traditionell sälprocess jämfört med modern säljprocess blev ju ett plus i kanten. För annars hade ju detta inlägg inte kommit till.