Proprietär

Proprietär är en beteckning för den som äger något — oavsett materiellt eller immateriellt, oavsett analogt eller digitalt. Vanligtvis används termen proprietär vid till exempel proprietär källkod, proprietär programvara, proprietär teknik, proprietär standard, proprietärt innehåll, proprietär data med mera.

Proprietär i motsats till öppenhet

Proprietär står i motsats till öppenhet — öppen källkod, öppen data, öppet innehåll, öppen innovation, öppen affär, öppen standard med mera, som tillsammans kan bilda en verksamhets öppna verksamhets- och/eller affärsmodell.

Läs mer om proprietär på sv.wikipedia.org/wiki/Proprietär .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *