Öppen affär

En öppen affär (singular), eller öppna affärer (plural), avser en affärstransaktion (affärshandling) där parter utbyter varor eller tjänster mot betalning med öppenhet.

Öppenhet och transparens i form av att inför den andre parten:

  • Inte dölja vad som säljs eller köps.
  • Öppenhet i vad, främst säljare, gör affären på och vad säljare därmed tar betalt för.

En öppen affär grundar sig i att köpare inte ska betala en oskäligt ersättning för produkten eller tjänsten. En affär med öppenhet ska gynna och vara hållbar för båda parter. Hållbar både ekonomsikt och socialt.

I en öppen affär utnyttjar inte den ena parten den andre. Varken i fallet att köpare vill få så mycket som möjligt för så liten ersättning som möjligt, eller i fallet att säljare vill göra så lite som möjligt för så stor ersättning som möjligt.

Öppna affärer förkommer vanligtvis när liknande synsätt används mellan parter, men kräver det ej. T.ex:

En öppen affär är ofta en av flera öppna beståndsdelar i en öppen affärsmodell.

Läs mer om öppen affär på sv.wikipedia.org/wiki/Öppen_affär .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *