Öppet innehåll

Öppet innehåll innebär att informationsinnehåll kan omarbetas, återanvändas och vanligen även spridas fritt. Begreppet är en analogi med det något äldre konceptet öppen källkod, och innefattar alla former av immateriellt skapande eller media såsom texter, bilder, ljud och tekniska utvecklingar, som publiceras i ett format som tillåter att andra kopierar och förändrar verket. Öppet innehåll kan vara en del av en öppen affärsmodell.

Läs mer om öppet innehåll på sv.wikipedia.org/wiki/Öppet_innehåll .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *