Öppet arbetssätt

Öppet arbetssätt innebär att arbetet som sker mellan utförare och beställare är transparent och öppet. Båda parter öppnar upp sin verksamhet och sina processer för den andra parten och låter den andra parten vara delaktig. Båda parter är transparent med allt från själva initiala affären till löpande affär i form av estimering av tid och/eller investering (en öppen affär), vad som ska utvecklas för att uppnå beställarens affärs- och verksamhetsmål samt eventuella risker och problem både initialt och under vägen.

Verktyg, metoder och synsätt vid öppet arbetssätt

För att ha ett öppet arbetssätt, och därmed ett samarbete mellan utförare och beställare, kan diverse verktyg, metoder och arbetssätt tillämpas. T.ex:

  • LEAN
  • Agile
  • Scrum
  • Pokerplanering

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *