Kund och leverantör — Är det ett bra förhållningssätt?

Vi har begreppen kund och leverantör. Det är ett traditionellt synsätt. Men är det ett modernt och framförallt hållbart synsätt? Jag tänkte nu resonera lite kring det och se hur ni ser på den här saken. Kom med er feedback, så kanske vi kan förändra och skapa utveckling ;-)

Kund och leverantör i motsats till varandra?

I många lägen (i kanske allt för många lägen) står kund och leverantör i motsats till varandra. De är oftast (kanske för ofta) varandras motparter. Så är det ett bra förhållningssätt att kämpa mot varandra? Vore det inte bättre att komplettera varandra än att konkurrera. Är det inte bättre att samarbeta?

I byråbranschen (som den här bloggen primärt berör, även om ämnet öppna affärer går att applicera i fler branscher) är det vanligt att man talar om samarbeten. Att leverantören och kunden har ett samarbete. Men är det ett spel för gallerierna? För hur mycket samarbetar de egentligen med varandra — byrån och kunden?

Bättre att samarbeta?

Är det då inte bättre att skippa förhållningssättet kund och leverantör för att istället samarbeta? Att båda parter, kund och leverantör, lägger sitt hjärta i att uppfylla kundens behov på bästa möjliga sätt och gemensamt se till att uppfylla de mål som man tillsammans definierat. Att man tillsammans ser till att det blir så. Att man även samarbetar kring budget (projekttid) och leveranstid (kalendertid).

Kundfokus

Idag pratas det mycket om kundfokus. Kan man som leverantör ha mer kundfokus än att arbeta tillsammans med partnern (kunden)? Att bjuda in partnern i sin egen fabrik (i sitt eget arbete). Vara öppen — i både vad man gör och hur man gör det samt vad det är vi gör affären på. Göra en öppen affär.

Lika viktigt som jag anser det är att leverantören bjuder in kunden i sitt arbete, lika viktigt tycker jag det är att kunden bjuder in leverantörer i sitt. För resultatet av uppdraget och måluppfyllelsen blir inte bättre än den insikt leverantörer får i kundens verksamhet och affär. Än en gång — är det inte bättre att samarbeta? Komplettera istället för att konkurrera?

Behöver båda tjäna eller bara ena parten?

Å ena sidan kan det vara kunden som vill få så mycket som möjligt, för så liten peng som möjligt. Å andra sidan kan det vara leverantören som försöker få ut så mycket peng som möjligt, för så lite arbete som möjligt. Är det då inte bättre att spela med öppna kort, kring vad respektive part får ut av affären? Borde det inte gynna båda parter ekonomiskt och relationen dem emellan?

Om det ska vara ett samarbete (i vart fall ett gott samarbete) krävs det då inte att båda parter tjänar på arbetet? Den ena parten kan väl inte suga ut den andre. I en kund-och-leverantör-relation kan den ena parten ta musten ur den andre tills ingenting finns kvar. Någon av parterna går under. Kanske inte går under ;-) men i vart fall att relationen bryts. Men inte i ett samarbete och i en öppen affär väl?

Kortsiktigt eller långsiktigt? Vad eftersträvar du i dina affärer?

På tal om att ”suga ut den andre parten” — vad är det för synsätt slår det mig nu. För mig känns det som ett kortsiktigt synsätt. För vad är det för vits att slå undan benen för den andra parten?

Båda parter borde väl vara rädda om relationen och vårda den? Om jag är leverantör vill jag ju ha kvar kunden i morgon. Jag vill ju inte att kunden försvinner. För vi alla vet ju vad det kostar att jaga nya kunder, jämfört med att vårda de man har. Likväl om jag är kund vill jag ju ha kvar den jag idag köper av även i morgon. Även här vet vi ju vad det kostar att bygga upp en ny relation samt göra en ny investering i form av att låta leverantören få insikt i min affär och verksamhet. Byta leverantörer är i vissa verksamheter och/eller branscher lika kostsamt som för hög personalomsättning. Få rutin i arbetet hos en ny leverantör är samma sak som att få rutin i nyanställda. Med andra ord kostsamt.

Borde det därmed inte vara bättre som kund att vårda sin investering (läs leverantör), liksom det är värt för leverantören att vårda sin kund? Är inte detta är ett långsiktigt bättre perspektiv för båda parter? Att se varandra som samarbetspartners där båda parter tillsammans arbetar på att utveckla beställarens affär och verksamhet samt se till att dess mål bidrar till att uppfyllas?

Dina tankar?

Hur resonerar du kring detta? Har du någon erfarenhet?

2 kommentarer till “Kund och leverantör — Är det ett bra förhållningssätt?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *