Traditionell beställare. Modern beställare. Vem är du?

Om du har upphandlat ett samarbete där ni parter (beställare, leverantör m.fl.) ska arbeta fram en skräddarsydd produkt för din verksamhet — hur agerar du då som beställare under arbetet?

Traditionell beställare

Vad är typiskt en traditionell beställare?

  • Lägger beställningen till leverantören?
  • Går hem till sin kammare och väntar på att leverantören ska återkomma med resultatet?
    … eller vad?

Vid en traditionell beställning är det hög sannolikhet att beställaren förväntar sig ”en röd cirkel”, medan leverantören arbetar fram en ”blå kvadrat”. Parternas respektive bild av produkten överensstämmer inte med varandra.

Beställning av standardprodukt jämfört med beställning av skräddarsydd produkt

Hur kan man då undvika att förväntningarna skiljer sig åt? Är det en bättre lösning att som beställare engagera sig i sin beställning och medverka i samarbetet?  Att inte engagera sig och inte medverka fungerar säkert vid beställning av en standardprodukt. Men fungerar det verkligen vid beställning av en skräddarsydd produkt?

En standardprodukt kan man läsa sig till — via produktblad, specifikationer, manualer etc. Men en skräddarsydd produkt, som arbetas fram specifikt för din verksamhet, kräver den engagemang och delaktighet?

Modern beställare

Hur blir man då en bättre beställare? Finns det en modern beställare? Hur hade då en sådan agerat? Vad sägs om detta:

  • Inte sett sin utförare som en leverantör utan som en samarbetspartner?
  • Varit ”ute på golvet” och umgåtts så ofta den bara kunnat med folket som arbetar fram produkten?
  • Styrt produkten (kanske på daglig basis) i syfte att få den som ens verksamhet behöver ha den?

Att styra en produkts utveckling ofta, och i små steg, är kostnadseffektivare än att styra produkten sällan. Om du gör det sällan blir det för stora steg mellan gångerna. Skulle något vara felaktigt blir det kostsammare att revidera produkten. Det oavsett om fel vägval valts i produkt och/eller projekt — i något av de två 3P. Ett tips är även 80/20-regeln. Detta gäller oavsett om det är en analog (fysisk) produkt/tjänst eller en digital (virtuell) produkt/tjänst.

Min erfarenhet av engagerade och delaktiga beställare är att deras investeringen minskas vid framtagning av en skräddarsydd produkt. Du får samma, troligtvis även en bättre produkt, till en lägre investering.

Sammanfattning

Varför vara en traditionell beställare (göra en högre investering och få en godtycklig produkt) när man kan vara en modern beställare (göra en lägre investering och få en riktigt bra produkt)?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *