Om Öppna affärer & Byråaffärer

Öppna affärer & Byråaffärer är en tankesmedja om öppenhet och transparens ur ett affärsperspektiv. Hur kan vi göra bra affärer — på ett öppet och modernt sätt. Grundaren av tankesmedjan heter Andreas Stierna och det är oftast jag som skriver här.

Bakgrund

Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med affärer — på ett eller annat sätt. Det jag kan notera är att affärer utvecklas över tid. Det tack vare att vi har utveckling. Både lokalt och regionalt, men framförallt nationell och internationell utveckling.

En annan viktig aspekt är att produkterna och tjänsterna som idag produceras och beställs är av annan typ idag än igår. Produkter och tjänster som idag finns fanns inte igår. T.ex. digitala produkter och tjänster. Därmed behöver sättet vi gör affärer kontinuerligt utvecklas — oavsett om du beställer eller levererar. Det ligger i ditt egna intresse att utveckla dig själv, annars avvecklar du dig själv. Nya sätt att göra affärer på. Nya förhållningssätt till vad, när och hur du säljer eller köper.

Transparens och öppenhet

Dessutom förändras världen. Den blir mer transparent och öppen. Vi människor blir mer och mer upplysta. Det blir än viktigare att lyssna på dina medmänniskor. Vi går från en tid då sändar-perspektiv gällde till en nutid där mottagaren söker dig via ditt engagemang och ditt kunnande. Hur vi gör affärer förändras och även hur vi gör bra affärer förändras. För oavsett om du är leverantör eller beställare är du intresserad av att göra bra affärer. Ditt egna engagemang i din affär är avgörande.

För en tid sedan kände jag behov av att få andras syn (din syn) på detta och hur vi idag kan göra bra affärer. Det är bakgrunden till att jag startade tankesmedjan. Att vi tillsammans får en chans att öppet tala om affärer. Bra och moderna affärer — öppna affärer.

Syfte

Syftet med tankesmedjan Öppna affärer & Byråaffärer är att kontinuerligt utveckla sättet att göra bra affärer på. Oavsett om du är leverantör eller beställare.