Vi går från konsument till deltagare

— Vi går från konsument till deltagare.

Bakgrund

Vi är inne i ett paradigmskifte. Vi går från ett sätt att tänka till ett annat. En grundfaktor till paradigmskiftet är vårt digitala samhälle — digitalitet. Vi blir fler och fler digitala medborgare. Det blir vi genom att fler och fler av oss ”invandrar” till vårt digitala samhälle samt genom att vi blir fler och fler digitala ”infödingar” (sv.wikipedia.org/wiki/Nätets_infödda) i samhället.

Spelreglerna för vårt samhälle och näringsliv förändras

Vi är inne i en transformering — av samhället, av näringslivet. Spelreglerna i vårt samhälle förändras. Även det mycket tack vare digitalitet. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. Det är dags att tänka. Idéer är råvarorna, koncept är produkterna och tänkandet är produktionen.

Transparens och öppenhet

Transparens och öppenhet genomsyrar allt mer och allt fler saker. Monopol omkullvälts. Marknader omkullvälts. Det vi igår tog för givet (de svenska storföretagen, samhällets solidaritet) kan vi idag inte räkna med. Anledningen till marknaders omkullvältningar är f.d. konsumenters inflytande. Konsumenter som idag är deltagare. Deltagande bidrar till att ”röra om i grytan”.

Citatet ”Vi går från konsument till deltagare” fann jag hos Daniel Daboczy, @FundedByMe.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *