Metoden MoSCoW

MoSCoW är en metod som används inom t.ex. management, ledarskap, affärsanalys och programvaruutveckling — men även inom fler verksamhetsområden.

För att nå en gemensam överenskommelse i ett samarbete mellan t.ex. kund och leverantör är MoSCoW-metoden rekommenderat. Andra benämningar på metoden är också MoSCoW-prioritering eller MoSCoW-analys.

Must, should, could och won’nt

M — Must

Must är ett krav som måste finnas med i leveransen, i syfte att den leveransen ska betraktas som en framgång.

S — Should

Krav som är should representerar en högt prioriterad fråga, som bör ingå i leveransen såvida det är möjligt.

Ett should-krav är ofta ett viktigt krav, men ett krav som kan uppfyllas på andra sätt om det är absolut nödvändigt.

C — Could

Could beskriver krav som anses önskvärt, men inte nödvändigt likt ett should-krav.

Ett could-krav ingår i leveransen om kalendertid (leveranstid) och projekttid (budget) tillåter.

W — Won’t

Krav som sätts till won’t är ett krav där parterna (t.ex. kund och leverantör) har kommit överens om inte kommer att genomföras i en leverans. Dock kan won’nt-krav övervägas i framtiden. Det eftersom förutsättningar, omvärld och övriga faktorer (interna verksamhetsfaktorer likväl som externa marknadsfaktorer) förändras över tid. Förändringar bör du nämligen bejaka — förändringar är positivt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *