AIDA — Attention Interest Desire Action

Om du är van vid försäljning har du troligtvis erfarenhet av traditionella säljprocesser och säljtrattar.

AIDA är en förkortning av:

  • Attention/Awareness — Uppmärksamhet/Medvetenhet
  • Interest — Intresse
  • Desire — Begär
  • Action — Handling
  • (Satisfaction – se nedan) — (Tillfredsställelse)

AIDA blir AIDAS

AIDA har kompletterats med ett S — så att det blir AIDAS. S:t står för Satisfaction.

Vitsen med AIDA är att den potentiella kunden först ska se ditt budskap (uppmärksamma det), därefter skapa intresse, sedan få en längtan (begär) för att därefter agera (handla) på det sätt du vill.

Reflektion

Eftersom vi går från att vara konsument till att vara deltagare, samt där reklam(!) blir allt mindre värt, är AIDA inte längre fullt gångbar.

Vi går från advertising marketing till content marketing. Vi behöver därför lämna traditionell säljprocess och säljtratt, i syfte att anamma modernare säljprocesser och se till den potentiella kundens hela resa.