AIDAS + Tillit = AIDCAS (Köparens resa)

Sedan tidigare finns här en artikel om AIDAS och traditionell säljtratt. För att bedriva försäljning på ett modernt sätt behövs en uppdaterad säljprocess.

Traditionell säljtratt + Tillit = Köparens resa

AIDAS är den traditionella säljtratten. Kombinerar du den med C (Confidence) får du AIDCAS:

  • Attention/Awareness — Uppmärksamhet/Medvetenhet
  • Interest — Intresse
  • Desire — Begär
  • Confidence — Tillit
  • Action — Handling
  • Satisfaction — Tillfredsställelse

AIDCAS känns mer uppdaterad, eftersom vi går från att vara konsumenter som undviker reklam (advertising marketing) till att vara deltagare, där vi hellre tar till oss av värdeskapande kommunikation (content marketing).

Varumärken, produkter och tjänster som vi kan läsa in oss på, få kunskap och insikt kring, för att därefter själva bestämma om och när vi i sådana fall vill köpa — istället för att bli påpackade en produkt/tjänst av en säljare eller ett budskap via reklam som jag inte önskar och som stör min upplevelse.