Näringskedjan för att förnya din affär

En affärsförnyelses näringskedja, enligt Jan Stenbeck, kan liknas vid leken Sten, Sax och Påse:

  1. En eller fler personer med en idé.
  2. Pengar slår idén.
  3. Politik slår pengarna.
  4. Teknologi slår politiken.

Traditionella (konservativa?) verksamheter ligger länge (för länge?) och lurar som gammelgäddor vid steg 2. De tror dessutom att världen slutar vid steg 3. Konservativa verksamheter köper personer med idéer, men först efter att de förvissat sig om att politikerna låter dem hållas.

Jan Stenbecks filosofi och affärstaktik är (var) att befinna sig vid steg 4. Det är där ny teknologi rycker undan fotfästet för marknaden och konkurrenter, eftersom politiska regleringar öppnar upp nya marknader.

Till exempel — anledningen till att telefonin rycks ur de statliga monopolen är för att mobiltelefonin kommersialiseras (ny teknik kommer in i bilden). Eller där televisionen slits ur de statliga monopolets händer med anledning av att priset för satellit-teknologi sjönk (tekniken för satellit-tv möjliggjordes), samt tillgången till internationella multi-tv-kanaler och kablar (kabel-tv).