Humankapital och byråbranschen

En bransch som byråbranschen kan liknas vid fastighetsbranschen. Låt mig försöka förklara liknelsen.

Fastighetsbranschen versus byråbranschen

Hos reklambyråer, webbyråer, kommunikationsbyråer och många andra byråer är tillgångarna humankapitalet (människor i form av medarbetare — det mänskliga kapitalet).

Hos fastighetsbolag är tillgångarna fastigheter (fastighetsbeståndet).

Om ett fastighetsbolag inte sköter fastighetsservice, tar hand om och vårdar sitt fastighetsbestånd kommer det att förfalla. I sin tur (efter kortare eller längre tid) kommer kunderna (i det här fallet hyresgästerna) med största sannolikhet börja klaga.
Om en byrå inte tar hand om sina tillgångar kommer de (medarbetarna) med stor sannolikhet inte trivas, inte lägga det engagemang som både medarbetaren, arbetsgivaren och kunden förtjänar. Tillgångarna (medarbetarna) kommer dessutom leverera en sämre arbetsinsats än förväntat. Precis som en fastighet inte leverera till sin hyresgäst när fastigheten förfaller.

Det gäller att fastigheterna/medarbetarna levererar till kunderna

Som i liknelsen med fastighetsbolag kommer även kunder till byrån att klaga, eftersom kunderna får sämre bemötande och sämre leveranser av byrån. Det kommer sämre produkter ut ur byråns fabrik. Det är ju inte bra för byrån.

Än sämre för byrån är att de medarbetare som är medvetna om sin kompetens (kunskap, erfarenhet och vilja) inom sinom tid kommer att gå vidare. Byrån förlorar på så sätt sina tillgångar. Precis som fastighetsbolag förlorar sina fastigheter. Fastigheterna går å andra sidan reparera och renovera. Men det går ytterst sällan med medarbetare — eftersom de är människor. Visst, det går reparera relationerna med medarbetarna. Men från byråns sida lär det kosta både pengar och engagemang för återfå medarbetarnas förtroende, tillit och lojalitet. Framför allt återfå medarbetarnas drivkraft, vilja och engagemang.

Viktigt att sköta service och underhåll

Det är med andra ord än viktigare för en byrå att ge service, ta hand om och vårda sitt bestånd (sitt bestånd av medarbetare).

Hur vårdar du sina tillgångar? Är du en ”fastighetsägare” som vårdar, tar hand om och ger uppskattning till dina ”fastigheter”? Om du gör det – hur gör du då det?

För en byrå är det lättare att skaffa nya kunder, än att skaffa nya medarbetare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *