Kunder är lättare att ersätta än medarbetare

— Kunder är lättare att ersätta än medarbetare.

Bakgrund

Det här är ett förhållningssätt från Lars Falk, som år 1974 grundande den välrenommerade och framgångsrika reklambyrån Falk & Phil ( sv.wikipedia.org/wiki/Ove_Pihl#Falk_.26_Pihl ).

I Falk & Phil värld var kunder mer flyktiga än medarbetare — och därmed lättare att ersätta. Jämfört med andra byråer i allmänhet och andra företag i synnerhet räknade de sin försäljning och sina intäkter annorlunda. De utgick från medarbetarna istället för kunderna.

Reklambyråns årsförsäljning, årsintäkter och årsomsättning

Även vid beräkning av årets försäljning och intäkter gjorde de tvärtom. Falk & Phil utgick även här från medarbetarna, istället för kunderna, för att räkna fram byråns årsomsättning. Vilka belopp vill medarbetarna leverera? Inte vilka belopp kunderna vill spendera.

Byrån levde på timarvoden. Det är en typisk affärsmodell för reklambyråer — historiskt sett. Summan av alla debiterbara timmar blev byråns årsintäkt. De kände alla medarbetarna väl. Få slutade. Därför visste de rätt väl hur var och en ville leva sina dagar, hur familjeförhållandena såg ut, vilka intressen vid sidan om som eventuellt knaprade på arbetslusten. Därför kunde Falk & Phil tillsammans med var och en ange det antal timmar som passade både byrån och medarbetaren att leverera.

Det gav t.ex. att Greta som levde ensam, och mest för jobbet, ville nå maximalt antal arbetstimmar under året. Medan t.ex. Hans som var trebarnsfar och fotbollstränare för lokala pojklaget bara ville göra t.ex. 1 000 timmar. Det handlade om att gå igenom medarbetare för medarbetare för att skapa samsyn i byrån.

Reflektion

Förutom att värdera medarbetarna, framför kunderna, så lyckades Falk & Phil skapa en köplust hos marknaden som gjorde att de (förenklat) inte behövde sälja. Byrån hade en attraktionskraft. De hade endast en viss kapacitet — ett visst antal ”varor” på hyllan — som kunderna fick ”slåss” om att få köpa loss. Falk & Phil var en byrå som marknaden ville arbeta tillsammans med och förknippa sig själva med.

Detta går hand i hand med dagens syn på content marketing. Att skapa värde. Värdeskapande kommunikation. Falk & Phils kunder brydde sig förmodligen om hur byrån behandlade sina anställda, hur de var mot sina leverantörer och samarbetspartners samt hur byrån agerade mot samhället i stort.

Tricket är att som byrå göra ett bra jobb — ett riktigt bra jobb. För att därefter göra ett till. Och ett till. Och så vidare. Vaken och medveten kund ser. Fortsätt så. Ge aldrig upp. Bli din egen domare över vad som är bra och dåligt. Skeppa aldrig ut ett dåligt jobb ur din fabrik. I ett litet land som Sverige vet snart alla vem du är. Att du gör ett riktigt bra jobb. Vad du vill och vad du står för. Tjäna pengar. Satsa det mesta tillbaks på medarbetarna. Då trivs de ännu bättre. Du har skapat en positiv spiral i din byrå.

Modellen är inte att rekommendera till byråer som har svårt att få in jobb och till byråer där folk inte trivs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *