Rätt beslut vid rätt tillfälle

— Rätt beslut vid rätt tillfälle.

Bakgrund

När i ett arbete vet man mest? När har man mest insikt, kunskap, samsyn, erfarenhet etc? Är det i början av ett arbete eller är det i slutet av ett arbete?

I de flesta fall i slutet. Desto längre in i ett arbete man kommer, desto mer vet man. Vetskap om krav, behov och vilja. Ta därför inte alla beslut i början. I början bör du bara ta de beslut som du faktiskt behöver ta. Du får ha lite ”is i magen” och lite på din intuition att ta beslut om vissa saker längre in i arbetet.

Ta beslut när du vet som mest

I början av ett arbete vet man minst − vid den initiala kravställningen. Desto längre in i projektet man kommer, desto mer kunskap har man vunnit. Ta därför beslut kontinuerligt över tid. Var både adaptiv och prediktiv – var anpassningsbar och specifik i korta perspektiv, samt var planerande och generell i långa perspektiv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *