Vet du inte vilket vägväl som är rätt — påbörja flera

— Vet du inte vilket vägväl som är rätt? Påbörja flera!

Reflektion

Vad är mest kostnadseffektivt och vad ger snabbast effekt? Är det att påbörja två vägar samtidigt, parallellt med varandra, eller att först påbörja en väg för att se hur den utvecklar sig – för att sedan starta en annan väg om den första inte gick bra?

Steg 1 — Påbörja fler vägar på en gång, samtidigt

När det gäller FLERA projekt kan det vara effektivast att lägga dem efter varandra, i syfte att fokusera på ett projekt åt gången. Här vill jag däremot fundera på vägval INOM ett projekt. Om vi inte vet hur vi ska finna den bästa lösningen i ett specifikt projekt, t.ex. vilket material vi ska använda, vilken metod, vilken plattform etc, är en filosofi att påbörja flera lösningsförslag samtidigt, istället för att välja ut ett.

Välj två vägar att gå och starta dem samtidigt. De två mest potentiella vägvalen. Låt ett arbetslag (team) arbeta på det ena lösningsförslaget och låt ett annat arbetslag arbeta på det andra vägvalet. Från början, när de olika lösningsförslagen lades fram på bordet, vet vi egentligen inget om dem. Men desto längre in i arbetet man kommer, desto mer kännedom och kunskap vinner man. Ta således rätt beslut vid rätt tillfälle.

Steg 2 — Kill your darling!

Efter en tid (hur lång tid är upp till er) vet ni mer om de två påbörjade vägvalen. Ni märker vilket vägval som är det rätta. Vilket som är den bästa lösningen i det specifika projektet. När ni får denna insikt — lägg omedelbart ner det andra vägvalet! Kill your darlings!
Här gäller det, i ovan exempel, att det arbetslag som inte får fortsätta sin lösning har insyn och samsyn i denna filosofi. Det är ju inget personligt, utan ett professionellt förhållningssätt i syfte att snabbast nå rätt lösning till beställaren.

Hade vi istället endast valt den mest potentiella vägen av dem alla, och endast påbörjat det vägvalet, hade vi haft en längre uppstartssträcka om vi hade behövt byta vägval. Av alla vägval blir det en chansning att i början välja rätt väg, då man vet som minst.

Välj därför ut och starta fler vägar. Men arbeta bara på de båda vägvalen till du vet tillräckligt om vilken väg som faktiskt är den rätta!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *