Marknadsföring = Verksamhet

— Marknadsföring är verksamheten, en uppsättning funktioner och processer för att skapa, kommunicera, leverera och utväxla erbjudanden som har värde för kunder, klienter, partners och samhället i stort.

Bakgrund

Detta är den definition American Marketing Association (AMA) fastställde för begreppet marknadsföring. Marknadsföring är således mycket mer än de aktiviteter (marknadsaktiviteter) som normalt sett förknippas med begreppet marknadsföring. Denna definition korrelerar med citat av Peter Drucker — Marknadsföring är inte bara mycket mer än försäljning.

Reflektion

Marknadsföring är således allt som kunden möter i sin kontakt med verksamheten. Men har vi alltid sett marknadsföring så här brett och vitt? Nej, förmodligen inte. Inte om vi ser till att marknadsföring för 150 år sedan (på 1860-talet) var produktionsinriktat. Det är först i moderna tid som vi har fått denna vida syn på begreppet marknadsföring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *