Det agila manifestet visar vägen

Ett välskrivet agilt kontrakt/avtal ger optimala förutsättningar för lönsamhetsutveckling hos både beställare och leverantör. Detta stämmer väl överens med tänkandet bakom det agila manifestet.

Det agila manifestet utmanar etablerade synsätt som traditionellt råder hos olika yrkesgrupper inom industrin, där:

  • Beställare fokuserar på nedlagda timmar och kostnader eftersom detta är de enda parametrar som normalt går att mäta.
  • Avtalsjurister har som huvuduppgift att skydda sin klient från risk och skada, snarare än att utveckla nya förutsättningar och främja sin klients möjlighet till ökad lönsamhet.
  • Alla yrkesroller betraktar förändringar gentemot den ursprungliga planen som problem vilka bör undvikas, inte minst eftersom det är så dyrt att hantera dem.

På liknande sätt gör ett agilt kontrakt/avtal att organisationen måste ändra på många av sina uppfattningar och tänkesätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *