Full transparens minskar din risk

Basen för ett agilt avtal (agilt kontrakt) är sådant man finner i alla kontrakt. Basen är överenskommelser om riskdelning, leveranser, godkännande etc. Den stora skillnaden med agila arbesätt, jämför med traditionella vattenfallsprojekt, är att många risker och problem elimineras ”av sig själv” när man använder sig av en metodik som baseras på lean, agile etc.

Orsaken är att agila arbetssätt bygger på snabba och regelbundna leveranser. Det ger beställaren och leverantören full insyn samt bättre kontroll över både projektet och produkten. Återkoppling görs tidigt och ofta, målen justeras löpande och i många fall får beställaren en fungerande produkt.

Eftersom lean, agile och övriga moderna förhållningssätt och synsätt gör utvecklingsprocessen transparent för både beställaren och leverantören blir risktagningen mindre. Det är precis detta som man drar nytta av i det agila kontrakt/avtal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *