2010-talets affärstänkande kräver nya avtalsformer

Du har förmodligen stött på följande situationer:

  1. Samarbetet mellan beställare och leverantör blir tätare och ni börjar tillsammans upptäcka genvägar och smartare lösningar. Problemet är bara att kontraktet er emellan innehåller krångliga och kostsamma rutiner för att hantera förändringar. Förändringar som skapar utveckling.
  2. Projektets kravspecifikation innehåller arbetsuppgifter som inte längre behövs. Måste de verkligen utföras bara för att det står så i kontraktet?
  3. Du och dina medarbetare är färdiga att sätta igång med ett projekt men får höra att ni måste vänta, då alla krav är nämligen inte specificerade och ”handskakade” mellan ansvariga.

Då rekommenderar jag dig att se närmare på öppna arbetssätt samt fortsätta läs den här artikeln.

Avtal för en föränderlig värld

Om era kontrakt har blivit ett hinder i ert arbete är det dags att nu in på 2010-talet arbeta under avtal som är anpassade för en föränderlig värld.

Filosofier som t.ex. lean och arbetssätt som t.ex. agile är kraftfulla verktyg som har infört mycket nytänkande i hur vi gör affärer med varandra och hur vi samarbetar med varandra. Dock präglas avtalsformerna mellan beställare och leverantör fortfarande ofta av konservatism. De bygger på ett tänkande som snarare hör ihop med industrisamhället än med kunskapssamhället — där idéerna är råvarorna, koncepten produkterna och tänkandet är produktionen.

Konventionella kontrakt speglar därför inte förmågan hos lean, agile och övriga moderna förhållningssätt och synsätt att kontinuerligt anpassa sig till en osäker och föränderlig omvärld, samt det faktum att vi faktiskt förstår mer och mer under projektets gång.

Ömsesidig tillit och förändringsmöjligheter

Många branscher och leverantörer har redan insett att tiden är mogen för avtal som skapar ett mer flexibelt samarbete mellan beställare och leverantör. Avtal som baseras på ömsesidig tillit och möjligheten att förändra vägen till målet under resans gång.

Går det då att skapa någon form av passade avtal som inte kräver att man i förväg har beslutat allt som ska göras i detalj? Svaret är ja!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *