Ha balans mellan struktur och kultur

— Ha balans mellan struktur och kultur.

Reflektion

Struktur och kultur är två dimensioner som är avgörande för hur effektiv din organisation är. Alla organisationer har någon form av struktur och kultur. Men i vilken utsträckning stödjer strukturen och kulturen din verksamhets övergripande mål och vision?

Struktur

Struktur kan vara affärsplaner, verksamhetsplaner, policys, affärssystem och andra IT-stöd, rutiner, regelverk, hierarkier, arbetsbeskrivningar och dylika instrument. Struktur är i stor utsträckning de delar som skapar ordning och reda i din verksamhet. Men struktur kan överdrivas. Överdrivs struktur är det begränsade för din organisation. Ofta på bekostnad av kreativitet och initiativförmåga.

Kultur

Kulturen återspeglas av hur dina medarbetare agerar. Kultur kan finnas beskriven i form av värdegrund. Kultur kan också vara betydelsebärande ord. Kärnvärden. Kultur är oskrivna regler. Koder utgör likaså en del av din organisations kultur. Ibland sägs den ”sitta i väggarna”. Det är tecken på att det saknas en genomtänkt kultur och valet av kultur har lämnats åt slumpen.

Om struktur och kultur inte samverkar

En stark struktur som saknar kultur kännetecknas med avsaknad av energi och initiativ. Ledare och medarbetare gör sin plikt och följer regelboken — för att blidka strukturen! Det kan kännas byråkratiskt. Verksamhetens övergripande mål och vision uppnås sällan.

En stark kultur som saknar struktur påminner om en gryta som kokar utan lock — en massa energi far iväg ut åt alla håll. Det är ypperligt i kreativa näringar, kreativa workshops — vid kreativt arbete överlag. För vissa människor kan detta kännas meningslöst, flummigt och frustrerande. Vid för mycket kultur, liksom vid för mycket struktur, är det svårt att nå verksamhetens övergripande mål och vision.

Balans mellan struktur och kultur

Framgångsrika organisationer arbetar medvetet och kontinuerligt med båda dimensionerna. Både struktur och kultur. Strukturen skall styra energin i kulturen utan att ta död på den, så maximal verkningsgrad kan uppnås. Genom att arbeta kontinuerligt med att leva en kultur som omfattar alla och etablera en ändamålsenlig struktur kan du skapa en högeffektiv organisation.

Har du inte både struktur och kultur i balans och under utveckling, så får du obalans mellan struktur/kultur och den ena kommer att avvecklas. Är inte kulturen under utveckling, så är den under avveckling. Likväl med strukturen. Så än en gång balans mellan dessa två dimensioner för en framgångsrik organisation!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *