Undvik verksamhetsröta för minimerad verksamhetsskuld

— Undvik verksamhetsröta för minimerad verksamhetsskuld.

Bakgrund till citatet och förhållningssättet

Skuld i en verksamhet är ryggsäcken av ogjort, slarvigt eller dåligt utfört arbete. En ryggsäck vars tyngd gör att utvecklingen av en verksamhet (eller produkt) går allt långsammare.

Verksamhetsskuld är en form av organisatorisk röta i verksamheten. Det börjar lukta illa om du inte gör något åt den i tid. Det är så Krister Kauppi ¹ beskriver det. En verksamhetsskuld byggs upp av olika saker. Exempelvis att verksamhetens mål och processer är onödigt komplexa, krångliga, motsägelsefulla, byråkratiska, överflödiga, bristfälliga och/eller svåra att förstå.

Om en verksamhet kör på år ut och år in, förtränger problemen och inte hinner med reflektion och lärande (inspektion och anpassning) byggs sakta men säkert en verksamhetsskuld upp som börjar tära på produktivitet, lönsamhet etc. Verksamhetsskulden tär även på nöjdhet bland kunder och anställda.

Andra skulder än verksamhetsskuld

Skuldbegreppet finns inom fler områden, inte bara inom verksamhet. Inom mjukvaruutveckling finns teknisk skuld (technical debt — en.wikipedia.org/wiki/Technical_debt). Det är ett viktigt begrepp relaterat till kvalitet.

Likaså finns skuld inom ekonomi — ekonomisk skuld. För samtliga skulder, oavsett verksamhetsskuld, teknisk skuld eller ekonomisk skuld, gäller:

Desto mer du handlar med lånade resurser, desto svårare är det att betala tillbaka den totala skulden — de lånade resurserna tillsammans med räntan som växer dag ut och dag in, år ut och år in.

Teknisk skuld kan delas upp i fyra kategorier

  • Designskuld — dålig eller ingen design.
  • Konstruktionsskuld — dålig kvalitet i konstruktionen.
  • Testskuld — delar av produkten/tjänsten har inte testats, testats dåligt eller testats på fel sätt.
  • Kunskapsskuld — isolerad och/eller odokumenterad kunskap.

Referenser

¹ Läs mer om verksamhetsskuld på www.iverksamhet.se/post/Vad-ar-verksamhetsskuld.aspx.

² Läs även om verksamhetsskuld på www.agilhr.se/verksamhetsskuld.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *