Tre P för framgång — Pengar, Projekt och Produkt

För att skapa lyckat arbete och framgång mellan beställare och leverantör gäller det att ha kontroll på samtliga tre P — Pengar, Projekt och Produkt. Eller för all del Pengar, Process och Produkt om du hellre arbetar processorienterat än projektorienterat.

Tänk även på att det inte enbart är genomförandet som är projektorienterat eller processorienterat, utan även din affär. Affären mellan dig som leverantör och din beställare behöver stödja ditt genomförande — Projekt eller Process. Likaså behöver din organisation (staffling av personal) stödja ditt projektorienterade eller processorienterade genomförande. Alltså en projektorganisation och/eller en processorganisation. Förhållningssättet med tre P gäller oavsett vilket arbete som utförs/beställs.

Det kvittar om du är en maskintillverkare som levererar färdiga svarvar till din kund eller om du är en beställare som från din leverantör köper in en svarv utifrån specifikation. Det kvittar om du är en industridesigner eller ingenjör som kreerar svarvar anpassade efter en specifik kunds behov och önskemål eller om du är en beställare som tillsammans med en leverantör behöver kreera fram en svarv som passar just ditt behov.

Svarven i dessa två exempel kan du byta ut mot vad som helst — ett hus eller bil, en webbplats eller IT-stöd, en semesterresa eller konferens, en marknadsföringskampanj eller grafisk profil, och så vidare.

Jag ska här försöka förklara varje P.

Pengar, projekt och produkt

Pengar

Pengar är vår nutids samhälles ekonomiska instrument. Pengar är oftast svårt att bortse ifrån. Vad man än tycker om pengar är det därmed svårt att bortse från det första P — Pengar.

För att skapa ett lyckat arbete gäller det att ha koll på faktorn pengar. I en affär, i vart fall i en öppen och hållbar affär, gäller det att båda parter tjänar på affären. Någon behöver tillgodose att faktorn pengar tillfredsställs. På leverantörens sida behöver någon ansvara och bevaka faktorn pengar. Likaså på beställarens sida. I annat fall är det allt för riskabelt att faktorn pengar går över styr. Någon eller båda parter blir missnöjd och lyckat arbete uppstår inte.

Här kommer ett urdrag från tidigare artikel här på oppnaaffarer.se :

Behöver båda tjäna eller bara ena parten?

Å ena sidan kan det vara kunden som vill få så mycket som möjligt, för så liten peng som möjligt. Å andra sidan kan det vara leverantören som försöker få ut så mycket peng som möjligt, för så lite arbete som möjligt. Är det då inte bättre att spela med öppna kort kring vad respektive part får ut av affären? Borde det inte gynna båda parter ekonomiskt och relationen dem emellan?

Om det ska vara ett samarbete (i vart fall ett gott samarbete) — krävs det då inte att båda parter tjänar på arbetet? Den ena parten kan väl inte suga ut den andre. I en kund-och-leverantör-relation kan den ena parten ta musten ur den andre tills ingenting finns kvar. Någon av parterna går under. Kanske inte går under. Men i vart fall att relationen bryts. Men inte i ett samarbete och i en öppen affär väl?

Läs hela artikeln här

Säljare, kundansvarig?

Vem i din arbetsgrupp bevakar att faktorn pengar tillfredsställs och att båda parter blir nöjda med detta P (pengar)? Säljaren, kundansvarig, projektledaren, arbetsledaren eller vem? Kanske ingen? Är det kollektivt ansvar och därmed ingens ansvar?

Om du känner att dina affärer inte är gynnsamma är ett tips att du tar dig en funderare på vem hos dig som bevakar och ansvarar för detta P. För genom att styra faktorn pengar lär du göra bättre och mer framgångsrika affärer i dina arbeten. Oavsett om du är en leverantör till din kund eller en samarbetspartner med din kund.

Projekt/Process

Faktorn projekt/process är det andra av tre P. Se inledningen på denna artikel angående projekt och process.

För att skapa ett lyckat arbete och att båda parter ska känna att det varit ett framgångsrikt arbete gäller det att göra ett bra genomförande — ett bra projekt/process.

Det kvittar hur bra än affären må vara (hur bra faktorn pengar är) om inte genomförandet av arbetet är lyckat. Det kvittar om beställaren sparade flertalet nollor på att arbeta tillsammans med dig, om beställaren inte är nöjd med arbetets genomförande. Likaså är leverantören inte nöjd om du som beställare inte bidrar till ett lyckat genomförande.

Med ovanstående i åtanke är det viktigt att någon bevakar och ansvarar för arbetets genomförande — att projektet/processen blir en behaglig resa för båda parter.

En nyckelfaktor till att faktorn projekt/process lyckas och blir framgångsrikt är kommunikation. Kommunikation mellan parterna i arbetet.

Projektledare/Processledare?

Vem i din arbetsgrupp bevakar att faktorn projekt/process tillfredsställs och att båda parter blir nöjda med arbetets genomförande? Säljaren, projektledaren eller vem?

Produkt

Det tredje och sista P är produkt.

Hur bra än faktorn pengar må vara och hur bra än faktorn projekt/process må vara, så blir totalupplevelsen av arbetet inte bättre än den produkt som arbetet mynnar ut i.

Produktledare?

Vem i din arbetsgrupp bevakar att faktorn produkt tillfredsställs och att båda parter blir nöjda med det som arbetet mynnar ut i, samt att produkten uppfyller beställarens behov, krav och önskemål samt bidrar till att uppfylla beställarens mål med att införskaffa produkten? Säljaren eller projektledaren, strategen eller visionären, ingenjören eller arkitekten, målaren eller designern, svetsaren eller programmeraren? Eller kanske en produktägare eller en produktledare?

De flesta av oss har projektledare, så varför inte produktledare? En person på leverantörens sida som leder kunden i sitt produktägarskap av sin produkt.

Slutsats

En kedja är inte bättre än sin sämsta länk.

Därmed är det arbete som en leverantör gör tillsammans med sin beställare, och det arbete som en beställaren gör tillsammans med sin leverantör (såvida de ser varandra som partners som inom överenskomna ramar ska arbeta fram något bra), inte bättre än det enskilda resultatet av antingen hur affären mellan dem gick (faktor pengar), hur genomförandet var (faktor projekt/process) eller vad som mynnade ut ur arbetet (faktor produkt).

För att skapa ett lyckat arbete och framgång behöver samtliga tre P vara positiva. Om något P fallerar tar det överhand och trots att de två övriga P gick bra gläds man inte över dem. Man minns bara det P som fallerade och det överskuggar de P som lyckades.

Håll därför koll på dina tre P och få dem ALLA att lyckas. För då skapar du lyckat arbete och framgång mellan dig som beställare och dig som leverantör!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *