Idéer är råvarorna, koncept är produkterna och tänkandet är produktionen

Idéer är de nya råvarorna,
koncept de nya produkterna och
tänkande den nya produktionen.

Bakgrund till idéer, koncept och tänkande

I gårdagens industrisamhälle var det på produktionseffektivitet som framgång byggdes — linjära produktionsled.
I dag, och än mer i morgon, byggs framgång på förmågan att effektivisera tankeprocesser. I denna ekonomi vi nu går in i är ovanstående förhållningssätt avgörande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *