Adaptiv eller prediktiv?

Adaptiv = Anpassningsbar
Prediktiv = Planerande

För att skapa utveckling behövs förändring. Då morgondagen inte är förutsebar behöver du vara adaptiv — kunna anpassa dig till morgondagens förutsättningar. Att planera är bra och rekommenderat — vara prediktiv, i syfte att vara långsiktig.

Att planera detaljrikt långt in i framtiden (längre än vad du just nu ”ser”) är sällan positivt. Det eftersom du förmodligen planerar detaljer i onödan, eftersom du med stor sannolikhet behöver vara adaptiv när du väl är ”där” och du då behöver förändra din detaljplanering för att anpassa dig till de förutsättningar som uppstår. Förändringar som du inte kunde ”se”, långt där framme, när du försöker göra din detaljplanering.

Adaptiv — anpassningsbar

Var adaptiv. Både kortsiktigt och långsiktig.

Prediktiv — planerande

Var detaljerad i korta perspektiv. Så långt du just nu kan se, för att kunna ta beslut om just detaljer och på en detaljnivå.
Var generell och övergripande i långa perspektiv. Ta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Besluta inte om saker du just nu inte har tillräcklig information kring.

Det är en balansgång mellan att vara adaptiv och vara prediktiv, som kräver sin kompetens.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *