Vad är öppna affärer?

Här resonerar vi kring begreppet öppna affärer.

Vad är öppna affärer?

Ja, vad är då öppna affärer. Vi grundar det i två saker:

  • Transparens
    Att inte dölja vad som säljs eller köps, samt att inte sticka under stol med vad det är säljaren gör affär på.
  • Öppenhet
    Likväl som det finns öppen källkod (open source), öppen data (open data), öppet innehåll (open content), öppen innovation (open innovation) och övriga öppna filosofier och förhållningssätt — varför inte öppna affärer?

Läs mer om definitionen öppen affär här.