Agile

Agilt arbetssätt är ett samlingsnamn för ett antal metodiker som kan användas vid utveckling av tjänster och varor. Agilt...

Öppet arbetssätt

Öppet arbetssätt innebär att arbetet som sker mellan utförare och beställare är transparent och öppet. Båda parter öppnar upp...