Öppen affärsmodell

Verksamheter som anammar en öppen affärsmodell använder ofta: Öppen affär — Säljer och gör affärer med öppenhet Öppen innovation...

Öppen innovation

Begreppet Öppen innovation myntades 2003 på Center for open innovation vid University of California, av professor Henry Chesbrough. Open...

Proprietär

Proprietär är en beteckning för den som äger något — oavsett materiellt eller immateriellt, oavsett analogt eller digitalt. Vanligtvis används...