Affären kommer med leveransen – Lita på affären

– Affären kommer med leveransen – Lita på affären. Andemeningen med ordspråket är att om en kund är nöjd med en produkt och dess leverans, eller ett utfört arbete och dess...

Fortsätt läsa →

Rigid när det gäller vem som bestämmer. Flexibel när det gäller vad hen bestämmer.

— Rigid när det gäller vem som bestämmer, men flexibel när det gäller vad hon/han bestämmer. Bakgrund Det krävs snabbhet och ansvarsfördelning. Hur kan man då samla den avgörande...

Fortsätt läsa →

Gammal säljproscess versus modern säljprocess

Tidigare idag letade jag efter ett fotografi i mitt bildflöde. I mitt letande fann jag en annan bild, som fick min uppmärksamhet. Det var en visualisering av hur man...

Fortsätt läsa →

Logik tar dig från A till B. Påhittighet tar dig hur långt som helst.

— Logik tar dig från A till B. Påhittighet tar dig hur långt som helst. Reflektion Innovation är inte logiskt tänkande.

Fortsätt läsa →

Innovation är inte logiskt tänkande

— Innovation är inte logiskt tänkande. Reflektion Detta förhållningssätt är något att ha med i bagaget. Om du ska komma fram till en innovation kan det vara idé att...

Fortsätt läsa →

Humankapital och byråbranschen

En bransch som byråbranschen kan liknas vid fastighetsbranschen. Låt mig försöka förklara liknelsen. Fastighetsbranschen versus byråbranschen Hos reklambyråer, webbyråer, kommunikationsbyråer och många andra byråer är tillgångarna humankapitalet (människor i...

Fortsätt läsa →

Näringskedjan för att förnya din affär

En affärsförnyelses näringskedja, enligt Jan Stenbeck, kan liknas vid leken Sten, Sax och Påse: En eller fler personer med en idé. Pengar slår idén. Politik slår pengarna. Teknologi slår...

Fortsätt läsa →

AIDAS + Tillit = AIDCAS (Köparens resa)

Sedan tidigare finns här en artikel om AIDAS och traditionell säljtratt. För att bedriva försäljning på ett modernt sätt behövs en uppdaterad säljprocess. Traditionell säljtratt + Tillit = Köparens resa AIDAS...

Fortsätt läsa →

AIDA — Attention Interest Desire Action

Om du är van vid försäljning har du troligtvis erfarenhet av traditionella säljprocesser och säljtrattar. AIDA är en förkortning av: Attention/Awareness — Uppmärksamhet/Medvetenhet Interest — Intresse Desire — Begär Action — Handling (Satisfaction – se...

Fortsätt läsa →

Basbehov, uttalade behov och latenta behov hos din kund

I tre tidigare artiklar här på oppnaaffarer.se har jag pratat om tre olika behov hos en kund. Nämligen: Basbehov Uttalade behov Latenta behov I denna artikel gör jag en...

Fortsätt läsa →

Senaste nytt