Rigid när det gäller vem som bestämmer. Flexibel när det gäller vad hen bestämmer.

— Rigid när det gäller vem som bestämmer, men flexibel när det gäller vad hon/han bestämmer. Bakgrund Det krävs snabbhet och ansvarsfördelning. Hur kan man då samla den avgörande...

Continue Reading →

Gammal säljproscess versus modern säljprocess

Tidigare idag letade jag efter ett fotografi i mitt bildflöde. I mitt letande fann jag en annan bild, som fick min uppmärksamhet. Det var en visualisering av hur man...

Continue Reading →

Logik tar dig från A till B. Påhittighet tar dig hur långt som helst.

— Logik tar dig från A till B. Påhittighet tar dig hur långt som helst. Reflektion Innovation är inte logiskt tänkande.

Continue Reading →

Innovation är inte logiskt tänkande

— Innovation är inte logiskt tänkande. Reflektion Detta förhållningssätt är något att ha med i bagaget. Om du ska komma fram till en innovation kan det vara idé att...

Continue Reading →

Humankapital och byråbranschen

En bransch som byråbranschen kan liknas vid fastighetsbranschen. Låt mig försöka förklara liknelsen. Fastighetsbranschen versus byråbranschen Hos reklambyråer, webbyråer, kommunikationsbyråer och många andra byråer är resurserna/tillgångarna humankapitalet (människor i...

Continue Reading →

Näringskedjan för att förnya din affär

En affärsförnyelses näringskedja, enligt Jan Stenbeck, kan liknas vid leken Sten, Sax och Påse: En eller fler personer med en idé. Pengar slår idén. Politik slår pengarna. Teknologi slår...

Continue Reading →

AIDAS + Tillit = AIDCAS (Köparens resa)

Sedan tidigare finns här en artikel om AIDAS och traditionell säljtratt. För att bedriva försäljning på ett modernt sätt behövs en uppdaterad säljprocess. Traditionell säljtratt + Tillit = Köparens resa AIDAS...

Continue Reading →

AIDA — Attention Interest Desire Action

Om du är van vid försäljning har du troligtvis erfarenhet av traditionella säljprocesser och säljtrattar. AIDA är en förkortning av: Attention/Awareness — Uppmärksamhet/Medvetenhet Interest — Intresse Desire — Begär Action — Handling (Satisfaction – se...

Continue Reading →

Basbehov, uttalade behov och latenta behov hos din kund

I tre tidigare artiklar här på oppnaaffarer.se har jag pratat om tre olika behov hos en kund. Nämligen: Basbehov Uttalade behov Latenta behov I denna artikel gör jag en...

Continue Reading →

Metoden MoSCoW

MoSCoW är en metod som används inom t.ex. management, ledarskap, affärsanalys och programvaruutveckling — men även inom fler verksamhetsområden. För att nå en gemensam överenskommelse i ett samarbete mellan t.ex....

Continue Reading →

Latest News